Brug af cookies

Bosch-webstedet indeholder cookies, så du kan bruge din indkøbskurv, bestille en tekniker online og give Bosch mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Spring denne meddelelse over, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, der bruges, og hvordan du administrerer dine indstillinger.

 

Juridiske forhold for Bosch

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer, videoer og arrangementer på Boschs hjemmesider er beskyttede i henhold til ophavsretsloven samt anden immaterialretlig lovgivning. Indholdet må ikke gengives, overføres, kopieres, distribueres, lagres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter til kommercielt brug. Nogle Bosch hjemmesider indeholder også billeder, som er beskyttet af tredjeparters ophavsret.

Varemærker og licensrettigheder

Hvis ikke andet er angivet, er alle varemærker på Boschs hjemmesider registrerede varemærker. Det gælder i særdeleshed Bosch varemærker, navneskilte, firmalogoer og mærker. Mærker og designelementer, som anvendes på vores hjemmesider, tilhører Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Immaterielle rettigheder på Boschs hjemmesider, deriblandt patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttede. Hjemmesiden bevilliger ingen licens til at anvende immaterielle rettigheder, som tilhører Bosch-koncernen (Bosch) eller tredjeparter.

Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesiden er udformet med største omhu. Det kan dog ikke garanteres, at al information på hjemmesiden er korrekt. Bosch fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug af hjemmesiden, hvis ikke sådan skade forårsages af forsætlig eller grov uagtsomhed fra Boschs side.

Alternativ tvistbilæggelse (ATB) for forbrugere bosat i EU

Som forbruger har du mulighed for at kontakte en national ATB-instans vedrørende en tvist, som det ikke er lykkedes dig at løse direkte med Bosch.

Hvad er ATB?
ATB-direktivet finder anvendelse på procedurer for udenretlig løsning af nationale og grænseoverskridende tvister, som vedrører kontraktlige forpligtelser som udspringer af en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser indgået mellem en erhvervsdrivende, der er etableret i Unionen, og en forbruger, der er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst af en ATB-instans, der foreslår eller pålægger en løsning eller samler parterne med henblik på at formidle en mindelig løsning.

En ATB-instans er ikke en domstol, men en neutral part (eksempelvis en ombudsmand eller et klagenævn), som Bosch benytter til at løse tvister, hvis forbrugeren ønsker en alternativ tvistbilæggelsesproces. Fremgangsmåden er omkostningseffektiv, enkel og hurtig, hvilket gør det fordelagtigt både for forbrugeren og for den erhvervsdrivende, som kan undgå høje sagsomkostninger og lange retssager.

Hvordan initierer jeg en alternativ tvistbilæggelse?
Kontakt din nationale ATB-instans nedenfor vedrørende dit krav mod Bosch. Tvistbilæggelsesorganet kan give dig mere information om fremgangsmåden og besvare de spørgsmål du har om proceduren.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus*
Toldboden 2
Viborg, 8800
Danmark
http://naevneneshus.dk/

*Denne ATB-instans er inkluderet i det nationale register over godkendte ATB-instanser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Klik her for at komme til Europa-Kommissionens websted for tvistbilæggelse.